G-GR562GDJGB
Mobirise


Dobrodošli na spletni strani Akademije za Psihoterapijo Logoterapijo, kjer se lahko seznanite z našimi izobraževalnimi programi. Kot mednarodno akreditirana inštitucija smo edini v Evropi specializirani za področje specialističnega študija psihoterapije v športu na osnovi logoterapije in eksistencialne analize.

V okviru Inštituta, ki deluje pod okriljem Akademije, vam nudimo različne oblike terapevtskih, ambulantnih in specialističnih obravnav. 


VEČ O PSIHOTERAPIJI LOGOTERAPIJI IN EKSISTENCIALNI ANALIZI


Logoterapija je ena od pomembnih in uveljavljenih psihoterapevtskih modalitet. Poznana je tudi pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo. Izhajajoč iz duhovnih potreb človeka skuša logoterapija odgovoriti na temeljna bivanjska vprašanja. Logoterapija in tehnike pomagajo pri razmisleku o lastnem življenju, o poslanstvu, ki ga imamo. Pomaga osvetliti naš smisel in zavedanje, da imamo svobodno izbiro odločiti se kakšno pot izbrati, tudi v trenutkih stisk in trpljenja. Logoterapija je terapevtski pristop, ki ljudem pomaga najti osebni smisel življenja. Je oblika psihoterapije, ki je osredotočena na prihodnost in na našo sposobnost, da prenašamo stiske in trpljenje z iskanjem smisla. Psihoterapevt in nevropsihiater Viktor Frankl je razvil logoterapijo, potem ko je preživel nacistična koncentracijska taborišča v 40. letih prejšnjega stoletja. Njegove izkušnje in teorije so podrobno opisane v njegovi knjigi "Kljub vsemu reči življenju da."


SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA


Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim magistrskim fakultetnim študijem ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen oseben razgovor.

Specializanti in študentje logoterapije bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje na področju edukacije iz logoterapije ter pomagati ljudem v stiskah. Logoterapevtsko znanje bodo lahko koristno in učinkovito uporabljali pri preventivnem delu z mladimi, z zakonci ter s starejšimi. Pridobljeno znanje in osebna izkušnja bosta koristni in v veliko pomoč tudi v osebnem življenju logoterapevtov, ki se zavedajo, da besede mamijo in zgledi vlečejo. Udeleženci bodo po uspešno končanem petletnem specialističnem študiju logoterapije in eksistencialne analize prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosi za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

referat@psihoterapija-logoterapija.si


SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE


Psihoterapija v športu zahteva posebna znanja, ki jih psihoterapevt potrebuje, da bi lahko ustrezno deloval na področju športa. Odločili smo se, da zapolnimo vrzel na področju športne psihoterapije in vsem zainteresiranim ponudimo specialistični študij na področju športne psihoterapije na osnovi eksistencialne analize in logoterapije, ki je znana tudi pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo.

Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim triletnim visokošolskim študijem ne glede na smer ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen poglobljen osebni pogovor. Specializanti in študentje psihoterapije športa na osnovi logoterapije in eksistencialne analize bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje tako na področju psihoterapije športa kot tudi širše, saj bodo usposobljeni preventivnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, zakonci, družinami ter starejšimi, saj je športnik vendarle samo človek, ki poleg športnega udejstvovanja, živi tudi osebno življenje. Ob tem jim bo pomagala pri učinkovitemu psihoterapevtskemu delu močna osnova iz teorije in prakse iz eksistencialne analize ter logoterapije. Udeleženci bodo po uspešno zaključenem štiri in polletnemu (4,5) specialističnem študiju športne psihoterapije prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosijo za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

referat@psihoterapija-logoterapija.si

IZOBRAŽEVANJE IZ LOGOTERAPIJE ZA VODJE IN MANAGERJE


Kaj je logoterapija za vodje in managerje?

Logoterapija je priložnost, da okrepite svojo moč vodje s seznanitvijo z osnovnimi metodami psihologije pomena, eksistencialne analize in logoterapije profesorja Viktorja Frankla. Smiselno vodenje je pomembnejše kot kdaj koli prej! Ključnega pomena je, da lahko razmišljamo o sebi in svoji vlogi vodje, da dosežemo uspeh v vodstveni vlogi. Vse več raziskav kaže na neposredno povezavo med smiselnim delom, angažiranostjo zaposlenih in duševnim zdravjem.
Vse študije o pomenu na delovnem mestu ponavljajo, da ko ljudje občutijo več ali večji pomen, se zdi, da so v toku in so sposobni dati vse od sebe. Študije ugotavljajo:

- Na družbeno legitimnost podjetja vpliva zlasti sposobnost vodstva, da zaposleni prepozna občutek pomena in namena,
- vodje lahko svojim zaposlenim pomagajo, da svoje delo doživijo kot smiselne dejavnosti, je zelo pomembno,
- Izkušnjo pomena krepi osebni pogled vodje na vprašanje pomena.

Na izobraževanju boste pridobili vpogled v nova znanja, ki vam omogočajo, da okrepite svojo vlogo vodje, da lahko ustvarite tovarištvo z okolico in postanete bolj pristen vodja. 

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

IZOBRAŽEVANJE IZ LOGOTERAPIJE ZA VODJE IN MANAGERJE

referat@psihoterapija-logoterapija.si


IZOBRAŽEVANJE IZ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE ZA TRENERJE IN ZAPOSLENE V ŠPORTU


Psihoterapija v športu zahteva posebna znanja, ki jih sleherni trener potrebuje, da bi lahko ustrezno deloval na področju športa. Odločili smo se, da zapolnimo vrzel na področju športne psihoterapije in vsem zainteresiranim ponudimo specialistično izobraževanje na področju športne psihoterapije, ki je edinstveno tudi v evropskem merilu.

Izobraževanje je namenjeno športnim trenerjem in drugim, ki so posredno vključeni v delo s športniki.

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

IZOBRAŽEVANJE IZ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE ZA TRENERJE IN ZAPOSLENE V ŠPORTU

referat@psihoterapija-logoterapija.si


IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE TER DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Učitelji bi pri svojem delu potrebovali tudi posebna, dodatna znanja iz psihoterapije, psihoterapije otrok in mladostnikov, da bi lahko še bolj ustrezno delovali na področju vzgoje in izobraževanja. Odločili smo se, da zapolnimo to vrzel in vsem zainteresiranim ponudimo specialistično izobraževan je na področju psihoterapije v šolstvu – LOGOPEDAGOGIKA, ki sloni na znani psihoterapevtski paradigmi LOGOTERAPIJI in EKSISTENCIALNI ANALIZI.
Izobraževanje je namenjeno učiteljem na vseh ravneh izobraževanja in drugim, ki so neposredno ter posredno vključeni v proces izvajanja izobraževanja otrok, mladostnikov in odraslih.

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE TER DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

referat@psihoterapija-logoterapija.si


SUPERVIZIJA IN LOGOTERAPIJA
Odkrivanje pomena v supervizijskem razmerju 


Pri superviziji v logoterapiji gre za refleksijo logoterapevtske – eksistencialne analitične prakse pod vodstvom izkušenega supervizorja. Supervizija služi spodbujanju in podpori logoterapevtov pri usposabljanju in sami praksi.
S pomočjo supervizije skušamo povečevati strokovno usposobljenost in osebno odgovornost tako študentov kot že uveljevljenih psihoterapevtov.

Supervizija temelji na primerih, ki jih predstavi supervizant. Supervizijo izvajamo v skupinah kot tudi individualno.
Za termine in ceno posamezne izvedbe supervizije nas kontaktirajte! 

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o:

SUPERVIZIJA IN LOGOTERAPIJA

info@psihoterapija-logoterapija.si

VEČ O PSIHOTERAPIJI
LOGOTERAPIJI IN 
EKSISTENCIALNI ANALIZI

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

DRUGA
IZOBRAŽEVANJA
IN SUPERVIZIJA

DOMOV

Created with ‌

Web Design Program