G-GR562GDJGB
Mobirise


DRUGA IZOBRAŽEVANJA IN SUPERVIZIJAVabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate seznam naših izobraževanj:

• Medicina v psihoterapiji
• Multidisciplinarna obravnava motenj hranjenja
• Športna psihoterapija za trenerje in zaposlene v športu
• Športna prehrana in dietetika za trenerje in zaposlene v športu
• Klinična dietetika v psihoterapiji
• Psihoterapija za učitelje ter delavce v vzgoji in izobraževanju
• Psihoterapija za zaposlene v primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvu
• Logoterapije za vodje in managerje
- SupervizijaIZOBRAŽEVANJE IZ LOGOTERAPIJE ZA VODJE IN MANAGERJEKaj je logoterapija za vodje in managerje?

Logoterapija je priložnost, da okrepite svojo moč vodje s seznanitvijo z osnovnimi metodami psihologije pomena, eksistencialne analize in logoterapije profesorja Viktorja Frankla. Smiselno vodenje je pomembnejše kot kdaj koli prej! Ključnega pomena je, da lahko razmišljamo o sebi in svoji vlogi vodje, da dosežemo uspeh v vodstveni vlogi. Vse več raziskav kaže na neposredno povezavo med smiselnim delom, angažiranostjo zaposlenih in duševnim zdravjem.
Vse študije o pomenu na delovnem mestu ponavljajo, da ko ljudje občutijo več ali večji pomen, se zdi, da so v toku in so sposobni dati vse od sebe. Študije ugotavljajo:

- Na družbeno legitimnost podjetja vpliva zlasti sposobnost vodstva, da zaposleni prepozna občutek pomena in namena,
- vodje lahko svojim zaposlenim pomagajo, da svoje delo doživijo kot smiselne dejavnosti, je zelo pomembno,
- Izkušnjo pomena krepi osebni pogled vodje na vprašanje pomena.

Na izobraževanju boste pridobili vpogled v nova znanja, ki vam omogočajo, da okrepite svojo vlogo vodje, da lahko ustvarite tovarištvo z okolico in postanete bolj pristen vodja. 

Mobirise Website Builder

Dodatne informacije o izobraževanju:

IZOBRAŽEVANJE IZ LOGOTERAPIJE ZA VODJE IN MANAGERJE

referat@psihoterapija-logoterapija.si


IZOBRAŽEVANJE IZ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE ZA TRENERJE IN ZAPOSLENE V ŠPORTU


Psihoterapija v športu zahteva posebna znanja, ki jih sleherni trener potrebuje, da bi lahko ustrezno deloval na področju športa. Odločili smo se, da zapolnimo vrzel na področju športne psihoterapije in vsem zainteresiranim ponudimo specialistično izobraževanje na področju športne psihoterapije, ki je edinstveno tudi v evropskem merilu.

Izobraževanje je namenjeno športnim trenerjem in drugim, ki so posredno vključeni v delo s športniki.

Mobirise

Dodatne informacije o študiju:

IZOBRAŽEVANJE IZ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE ZA TRENERJE IN ZAPOSLENE V ŠPORTU

referat@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise


IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE TER DELAVCE V VZGOJI IN  IZOBRAŽEVANJU


Učitelji bi pri svojem delu potrebovali tudi posebna, dodatna znanja iz psihoterapije, psihoterapije otrok in mladostnikov, da bi lahko še bolj ustrezno delovali na področju vzgoje in izobraževanja. Odločili smo se, da zapolnimo to vrzel in vsem zainteresiranim ponudimo specialistično izobraževan je na področju psihoterapije v šolstvu – LOGOPEDAGOGIKA, ki sloni na znani psihoterapevtski paradigmi LOGOTERAPIJI in EKSISTENCIALNI ANALIZI.
Izobraževanje je namenjeno učiteljem na vseh ravneh izobraževanja in drugim, ki so neposredno ter posredno vključeni v proces izvajanja izobraževanja otrok, mladostnikov in odraslih.Mobirise

Dodatne informacije o študiju:

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE TER DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

referat@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise


SUPERVIZIJA IN LOGOTERAPIJA
Odkrivanje pomena v supervizijskem razmerju 


Pri superviziji v logoterapiji gre za refleksijo logoterapevtske – eksistencialne analitične prakse pod vodstvom izkušenega supervizorja. Supervizija služi spodbujanju in podpori logoterapevtov pri usposabljanju in sami praksi.
S pomočjo supervizije skušamo povečevati strokovno usposobljenost in osebno odgovornost tako študentov kot že uveljevljenih psihoterapevtov.

Supervizija temelji na primerih, ki jih predstavi supervizant. Supervizijo izvajamo v skupinah kot tudi individualno.
Za termine in ceno posamezne izvedbe supervizije nas kontaktirajte! Mobirise Website Builder

Dodatne informacije:

SUPERVIZIJA IN LOGOTERAPIJA

info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise Website Builder


POVZETEK IZOBRAŽEVANJ IN ŠTUDIJEV 

info@psihoterapija-logoterapija.si

VEČ O PSIHOTERAPIJI
LOGOTERAPIJI IN 
EKSISTENCIALNI ANALIZI

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

DRUGA
IZOBRAŽEVANJA
IN SUPERVIZIJA

DOMOV

Created with ‌

HTML Website Builder