G-GR562GDJGB
Mobirise


SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA


Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim magistrskim fakultetnim študijem ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen oseben razgovor.

Specializanti in študentje logoterapije bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje na področju edukacije iz logoterapije ter pomagati ljudem v stiskah. Logoterapevtsko znanje bodo lahko koristno in učinkovito uporabljali pri preventivnem delu z mladimi, z zakonci ter s starejšimi. Pridobljeno znanje in osebna izkušnja bosta koristni in v veliko pomoč tudi v osebnem življenju logoterapevtov, ki se zavedajo, da besede mamijo in zgledi vlečejo. Udeleženci bodo po uspešno končanem petletnem specialističnem študiju logoterapije in eksistencialne analize prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosi za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).

Mobirise

Dodatne informacije o študiju:

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA


referat@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

VEČ O PSIHOTERAPIJI
LOGOTERAPIJI IN 
EKSISTENCIALNI ANALIZI

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

DRUGA
IZOBRAŽEVANJA
IN SUPERVIZIJA

DOMOV

Made with ‌

Landing Page Software