G-GR562GDJGB
Mobirise


SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE


Psihoterapija v športu zahteva posebna znanja, ki jih psihoterapevt potrebuje, da bi lahko ustrezno deloval na področju športa. Odločili smo se, da zapolnimo vrzel na področju športne psihoterapije in vsem zainteresiranim ponudimo specialistični študij na področju športne psihoterapije na osnovi eksistencialne analize in logoterapije, ki je znana tudi pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo.

Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim triletnim visokošolskim študijem ne glede na smer ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen poglobljen osebni pogovor. Specializanti in študentje psihoterapije športa na osnovi logoterapije in eksistencialne analize bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje tako na področju psihoterapije športa kot tudi širše, saj bodo usposobljeni preventivnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, zakonci, družinami ter starejšimi, saj je športnik vendarle samo človek, ki poleg športnega udejstvovanja, živi tudi osebno življenje. Ob tem jim bo pomagala pri učinkovitemu psihoterapevtskemu delu močna osnova iz teorije in prakse iz eksistencialne analize ter logoterapije. Udeleženci bodo po uspešno zaključenem štiri in polletnemu (4,5) specialističnem študiju športne psihoterapije prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosijo za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).


Mobirise

Dodatne informacije o študiju:

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

referat@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

VEČ O PSIHOTERAPIJI
LOGOTERAPIJI IN 
EKSISTENCIALNI ANALIZI

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

DRUGA
IZOBRAŽEVANJA
IN SUPERVIZIJA

DOMOV

Made with ‌

Landing Page Software